Odszkodowania w UK

Odszkodowania w UK – czy to ma jakiś sens?

Być może trudno w to uwierzyć, ale wiele osób poszkodowanych w wypadkach nie ubiega się o odszkodowanie w Anglii. Dlaczego? Mają ku temu swoje powody związane choćby z niedostateczną znajomością angielskiego prawa, obawami dotyczącymi ich nieodpowiedniej komunikacji w języku angielskim, a także brakiem wiary w powodzenie sprawy odszkodowawczej. Są to jednak błędne założenia, przez które ofiary nie otrzymują środków finansowych niezbędnych na leczenie i rehabilitację. Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu jest wręcz konieczne dla podratowania swojej kondycji. Każdy wypadek komunikacyjny wiąże się bowiem ze znacznymi stratami zdrowotnymi, ale także materialnymi. Pieniądze są więc jedynym środkiem, który zdoła poprawić sytuację poszkodowanego. Mowa tu także o takich zdarzenia, jak tragiczne wypadki. Jeśli śmiertelny wypadek spotkał osobę nam bliską, np. jedynego żywiciela rodziny, wówczas rodzina ma pełne prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tytuły renty dożywotniej lub czasowej. Inną formą zadośćuczynienia jest także odszkodowanie z tytułu czasowej niezdolności do pracy, które przyznaje się osobom, jakich doświadczeniem stał się wypadek w pracy UK. Nie mogą oni bowiem z racji poniesionego uszczerbku na zdrowiu, pełnić określonych obowiązków zawodowych. Zawsze są to sytuacje trudne, lecz wypadki w pracy w Anglii wciąż mają miejsce i nie można ich całkowicie wyeliminować.

„No win no fee” – co to właściwie znaczy?

Zasada „No win no fee” jest procedurą przyjętą i powszechnie stosowaną w prawie angielskim. Oznacza, że osoba poszkodowana zgłaszająca się do centrum odszkodowań nie ponosi żadnych wstępnych kosztów związanych z prowadzeniem sprawy odszkodowawczej. Wynagrodzenie, jakie należy się adwokatom wypłacane jest dopiero po zakończeniu postępowania odszkodowawczego i tylko w sytuacji, gdy doszło do wygranej, a poszkodowany otrzymał odszkodowanie UK. Wysokość odszkodowania ustalana jest zgodnie z poniesionymi stratami zdrowotnymi. Nigdy nie może być ani za wysoka, ani za niska, ze względu na sprawiedliwość wobec wcześniejszych ofiar wypadków, jacy doznali takich samych urazów. Nie ma więc żadnych obaw dotyczących tego, skąd ofiara pozyska pieniądze dla firmy zajmującej się dochodzeniem odszkodowań, gdyż polski prawnik w UK pobierze wynagrodzenie w wysokości ustalonego procentu od wygranej kwoty. Zwykle jest to wartość nie wyższa niż 35%, a najczęściej 25% sumy odszkodowania. Jest to więc bardzo opłacalne, ponieważ polskie centrum odszkodowań stara się wywalczyć taką wysokość odszkodowania, która nas usatysfakcjonuje, a równocześnie będzie zgodna z przyjętymi zasadami i angielskim ustawodawstwem. Złożenie wniosku o odszkodowanie nic nas nie kosztuje, więc zawsze warto spróbować. Dochodzenie odszkodowań nie jest procesem długotrwałym. Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu można uzyskać już w okresie pół roku od zaistniałego zdarzenia, jeśli szybko i skrupulatnie uda się dopełnić wszystkich formalności. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw, należy być cierpliwym.